Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Đồng ý chuyển Mục đích hưởng dụng đất tại Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đồng ý chuyển Mục đích sử dụng đất trên địa bàn của các tỉnh, thành thị gồm Hà Nội, Nam Định và Thanh Hóa.


chuyển  Mục đích này  hưởng dụng đất
Hà Nội có thêm 15 ha đất trồng lúa chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp
Cụ thể, UBND TP.Hà Nội muốn chuyển Mục đích sử dụng của 15 ha đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Nam Định đồng ý chuyển Mục đích hưởng dụng của 28,19 ha đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển Mục đích này sử dụng của 257,906 ha đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ của giao cho UBND các tỉnh, thành phố nêu trên phải chỉ đạo thực hiện việc chuyển đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy chuẩn tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 và số 35/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét